header lines

ChatButler.nl

ChatButler.nl helpt bezoekers van een website direct online met het beantwoorden van vragen en neemt ze mee in de website. Natuurlijk zonder dat er werkelijk een fysieke medewerker aan te pas komt. Uw online klant ervaart het contact op de website als dat ze live aan het chatten zijn met uw medewerker.

ChatButler.nl is een unieke chatbot die jouw online klant helpt om het gewenste doel te bereiken. Wij bouwen, trainen en integreren de ChatButler binnen bestaande online kanalen (websites). De ChatButler verzamelt klantgegevens en andere relevante informatie voor een succesvolle overdracht naar een fysieke medewerker.

De ChatButler kan 24×7 als een virtuele assistent bijdragen aan het vasthouden van klanten op uw website en het verzamelen van informatie.Slimme responses worden aangepast per locatie of buiten openingstijden, waardoor de virtuele assistent bijdraagt aan efficiënte webcare. Op basis van specifieke taken, business rules en koppelingen met externe systemen stelt de ChatButler de juiste vragen aan uw potentiële klant. Service wordt efficiënter, kosten worden verlaagd en de tevredenheid van uw online klanten én medewerkers stijgt.

Hoe werkt de ChatButler?
ChatButler.nl heet uw klanten welkom op uw website en tracht de vragen te stellen die van toepassing zijn voor de online bezoekers. Aan de hand van de gestelde vragen en de ontvangen reacties (antwoorden) van de klant komt er uiteindelijk een eindconclusie die de online bezoeker bedient in zijn of haar vraagstelling. Is de vraagstelling uiteindelijk onbekend die de ChatButler voorgeschoteld krijgt, dan wordt er gevraagd om de contactgegevens van de online bezoeker en worden die gegevens gedeeld met een fysieke medewerker die dan live contact kan opnemen met de online bezoeker.

Verbeter je bereikbaarheid en optimaliseer je service proces met de ChatButler en geef routine werkzaamheden uit handen. Bespaar zo tijd en geld voor het verlenen van een van betere en snellere service.

  • Efficiënte en kwalitatieve afhandeling van uw online klantcontact
  • Verhoogde klanttevredenheid
  • Verhoogde klantenbinding
  • Zelflerend en slim
  • Besparing in tijd en geld